Opaa Pitas, White Pocket, Perforated, Precut

Splits easily into 2 pieces.